Etikettarkiv: folkloristik

Slender Man – skräckfigur på internet och utanför

Den amerikanska traditionen om Slender man har inte fått något större genomslag i svensk offentlighet. Ett dataspel bland många andra, och en film som recensenterna karaktäriserade som ”kalkon”. En presentation finns i Jack Werners bok Creepypasta: spökhistorier från internet. Däremot … Läs mer

Publicerat i Medieforskning, Narrativitet, populärkultur | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Hur formas forskare

Vad som behövs för att bli etablerad som forskare, och hur det går till att etablera sig som sådan, varierar både mellan vetenskapsområden och över tid. Därtill kommer spänningen mellan samhällets och akademins strukturer och individens självuppfattning och egenskaper. Att … Läs mer

Publicerat i kulturhistoria | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det folkloreska som studieobjekt

Den amerikanske folkloristen Michael Dylan Foster har myntat begreppet det folkloreska, och gör en appell för studiet av det folkloreska i inledningen till en antologi han redigerat tillsammans med Jeffrey Tolbert, The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturteori, Medieforskning, Narrativitet, populärkultur | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättelser om platser som minns och känner

Holly Cusack-McVeigh skriver i boken Stories find you, places know (2017) om berättelser hon hört när hon under tjugo års tid vistats långa perioder för fältarbete i sydvästra Alaska, i och runt byn Hooper Bay, bland yupik, ett inuitfolk. Hon … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättande som och om kulturarv

Kan muntligt berättande vara kulturarv? Hur skapas berättelsen om kulturarvet? Denna inverterade dubbelfråga behandlas i antologin Erzählungen als kulturelles Erbe: das kulturelle Erbe als Erzählung (2014). Den innehåller både teoretiska diskussioner om kulturarvsbegreppet, och exempel på vad ”heredifiering“ kan innebära.

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kolonial och postkolonial folkloristik

Vilken roll spelade det brittiska imperiet med dess koloniala struktur för framväxten av folkloristiken? Avsaknaden av större nutida brittiska forskningsmiljöer har bidragit till att frågan inte fått större uppmärksamhet, men i tidsspannet mellan bröderna Grimm och Krohn, Boas och von … Läs mer

Publicerat i kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Berättande som social strategi och nödvändighet

En bok som skulle kunna få något av klassikerstatus är antropologen Michael Jacksons The Politics of Storytelling (2002). Han utgår från filosofen Hanna Arendt och ser berättande som del i hur vi möter andra människor. Han formulerar två teser som … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar