Etikettarkiv: folkloristik

Berättelser om platser som minns och känner

Holly Cusack-McVeigh skriver i boken Stories find you, places know (2017) om berättelser hon hört när hon under tjugo års tid vistats långa perioder för fältarbete i sydvästra Alaska, i och runt byn Hooper Bay, bland yupik, ett inuitfolk. Hon … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättande som och om kulturarv

Kan muntligt berättande vara kulturarv? Hur skapas berättelsen om kulturarvet? Denna inverterade dubbelfråga behandlas i antologin Erzählungen als kulturelles Erbe: das kulturelle Erbe als Erzählung (2014). Den innehåller både teoretiska diskussioner om kulturarvsbegreppet, och exempel på vad ”heredifiering“ kan innebära.

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kolonial och postkolonial folkloristik

Vilken roll spelade det brittiska imperiet med dess koloniala struktur för framväxten av folkloristiken? Avsaknaden av större nutida brittiska forskningsmiljöer har bidragit till att frågan inte fått större uppmärksamhet, men i tidsspannet mellan bröderna Grimm och Krohn, Boas och von … Läs mer

Publicerat i kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Berättande som social strategi och nödvändighet

En bok som skulle kunna få något av klassikerstatus är antropologen Michael Jacksons The Politics of Storytelling (2002). Han utgår från filosofen Hanna Arendt och ser berättande som del i hur vi möter andra människor. Han formulerar två teser som … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ödmjukhet som kulturanalytisk utgångspunkt

Dorothy Noyes har i boken Humble Theory: Folklore’s Grasp on Social Life (2016) samlat ett urval av artiklar och handbokskapitel som på olika sätt diskuterar folkloristikens teoretiska utgångpunkter och vetenskapliga existensgrundvalar, med frågan om folklorens sociala roller i centrum. Titeln … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, kulturteori | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättelser som sociolingvistiskt problem

Intresset för berättelser som fenomen och narrativitet som analytiskt begrepp har fått en explosionsartad utveckling de senaste decennierna. Som område av mångvetenskapligt intresse har narrativitet inspirerat till mycken kreativitet. En följd som då oplanerat dyker upp är hur det avspeglas … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Att studera nutida sägner – ett exempel

Moderna sägner är ett forskningsfält som aldrig fått något riktigt fäste i svensk etnologi trots Bengt af Klintbergs verksamhet. Möjligen för att de flesta bara känner till Bengts populära utgåvor Råttan i pizzan, Den stulna njuren och Glitterspray men inte … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Medieforskning, Narrativitet | Märkt , , , | Lämna en kommentar