Etikettarkiv: berättare

Det folkloreska som studieobjekt

Den amerikanske folkloristen Michael Dylan Foster har myntat begreppet det folkloreska, och gör en appell för studiet av det folkloreska i inledningen till en antologi han redigerat tillsammans med Jeffrey Tolbert, The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturteori, Medieforskning, Narrativitet, populärkultur | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättelser om platser som minns och känner

Holly Cusack-McVeigh skriver i boken Stories find you, places know (2017) om berättelser hon hört när hon under tjugo års tid vistats långa perioder för fältarbete i sydvästra Alaska, i och runt byn Hooper Bay, bland yupik, ett inuitfolk. Hon … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättande som och om kulturarv

Kan muntligt berättande vara kulturarv? Hur skapas berättelsen om kulturarvet? Denna inverterade dubbelfråga behandlas i antologin Erzählungen als kulturelles Erbe: das kulturelle Erbe als Erzählung (2014). Den innehåller både teoretiska diskussioner om kulturarvsbegreppet, och exempel på vad ”heredifiering“ kan innebära.

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kolonial och postkolonial folkloristik

Vilken roll spelade det brittiska imperiet med dess koloniala struktur för framväxten av folkloristiken? Avsaknaden av större nutida brittiska forskningsmiljöer har bidragit till att frågan inte fått större uppmärksamhet, men i tidsspannet mellan bröderna Grimm och Krohn, Boas och von … Läs mer

Publicerat i kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Berättande som social strategi och nödvändighet

En bok som skulle kunna få något av klassikerstatus är antropologen Michael Jacksons The Politics of Storytelling (2002). Han utgår från filosofen Hanna Arendt och ser berättande som del i hur vi möter andra människor. Han formulerar två teser som … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Hör glaciärerna vad vi säger?

Do Glaciers Listen? Av Julie Cruikshank (2005) utgår från några berättelser från boken Life Lived as a Story (1992) – en bok med tre kvinnors levnadsberättelser som hon utarbetade tillsammans med dem under 1980-talet. Kvinnorna tillhörde urfolken Tlingit och Athapaska. … Läs mer

Publicerat i kulturhistoria, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Arthur W Franks plädering för en narrativ ontologi

Sociologen Arthur W Frank är en av pionjärerna i studier av boteberättelser, med boken The wounded storyteller. För några år sedan kom så boken Letting stories breathe: A socio-narratology (2010), där han formulerat och byggt ut sina grundläggande perspektiv och … Läs mer

Publicerat i kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättande som protest och politik

Fransesca Pollettas bok ”It was like a fever: Storytelling in protest and politics” utkom 2006 och tar avstamp i ett just då stort amerikanskt uppsving i uppmärksamhet kring berättande, där inte minst metaforen om att ”ha en bra berättelse” stod … Läs mer

Publicerat i kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Berättelser från ett jazzarkiv

Folkminnesarkiv, oral history-projekt, traditionsarkiv, intervjusamlingar – det finns flera olika format för samma grundtanke, att bygga upp en infrastruktur för humanistisk forskning genom att göra dokumentationer utifrån människor som genomlevt olika tider. Men att släppa lös människor att berätta mer … Läs mer

Publicerat i Jazz, Narrativitet | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Minnen som källa och strategi för forskning

Begreppet Oral History kom med tyngd i svensk forskning runt 1980. Som ung etnologstudent såg jag att det stod för flera av mina intresseområden: en historieskrivning som tog ett folkligt perspektiv, ett erkännande av människors egna upplevelser och minnen som … Läs mer

Publicerat i Narrativitet | Märkt , , , , , | 1 kommentar