Kategoriarkiv: kulturarv

När symfonin var sovjetisk

Det är ett intresseväckande drag i den symfoniska musikens historia att en av de mest produktiva miljöerna under 1900-talet var Sovjetunionen. Förutom de ideologiska och realpolitiska problem som infogandet av en borgerlig 1800-talsgenre i ett system av proletariatets diktatur och … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, musikforskning | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Att skriva sitt liv och sitt kollektiv

I gränslandet mellan etnografi och skönlitteratur finns utrymme för den självbiografiska skildringen, vilket har utgjort en möjlighet för individer utanför de högutbildade skikten och dominerande klasserna att få tillträde till litterär offentlighet. Sätt därtill detta i kontexter av självständighetsrörelser, regionalism, … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, kulturteori, Medieforskning, Narrativitet | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Musikhistoria som kulturarv

Unescos proklamation om bevarande av immateriellt kulturarv (intangible cultural heritage – ICH) satte igång en stor flod av publikationer om ICH, om bevarande, och om de nationella och de Unesco-relaterade diskurser och praktiker som följt i dess spår. Fallstudier, begreppsexegetik … Läs mer

Publicerat i kulturarv, musikforskning, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Populärmusik som gör-det-själv-kulturarv

Sarah Baker, kultursociolog vid Griffith University, Australien, har publicerat en mängd artiklar och redigerat antologier om fristående lekmannadrivna populärmusikmuseer och dito arkiv betraktade som kulturarvsprocesser. I boken Community Custodians of Popular Music’s Past: A DIY Apporach to Heritage (2018) gör … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, musikforskning, populärkultur | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Om kulturella hållbarheter

Kulturell hållbarhet (cultural sustainability) har allt oftare kommit att definieras som den fjärde grundpelaren för hållbar utveckling (vid sidan av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, enligt Brundtland-rapporten). Men vad innebär ett sådant begrepp? Finns det exempel att lära av? Antologin … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturteori, musikforskning | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Musik som bevarandevärt immateriellt kulturarv

Den franska musikvetenskapliga nättidskriften Transposition har ägnat sin årgång 8 (2019) åt frågan om musik som immateriellt kulturarv.  https://journals.openedition.org/transposition/2837 .Redaktörerna Elsa Broclain, Benoît Haug och Pénélope Patrix konstaterar att majoriteten av de yttringar som blivit uppförda på UNESCOs olika listor … Läs mer

Publicerat i kulturarv, musikforskning, Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Att bygga en banjo

Organologin, studiet av musikinstrument, är ett av det mer svårartade fälten inom musikforskning. I skärningspunkten mellan fysik och humaniora, teknik och samhälle, finns potential för tvärvetenskapliga frågeställningar i djupare bemärkelse; problemet är att olika vetenskapsgrenar har olika fokus, ser olika … Läs mer

Publicerat i kulturarv, musikforskning, Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Individer, personliga källor och historisk forskning

Penny Summerfield är professor emerita i historia vid University of Manchester, och har framför allt forskat om kvinnors villkor i Storbritannien under andra världskriget, med hjälp av olika typer av personliga dokument, särskilt intervjuer. I en nyutkommen bok ”Histories of … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturhistoria, kulturteori, Narrativitet | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vasaloppets transformationer

Vad händer när lokala evenemang som växt långt över sina lokala ändamål och blivit bärare av starka symbolvärden och nationellt intresse ska fortsätta sin verksamhet trots ökande organisatoriska svårigheter? Joacim Larsson von Garaguly (LvG) studerar sådana processer  i sin doktorsavhandling … Läs mer

Publicerat i idrottsforskning, kulturarv, kulturhistoria | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Musik och kulturella rättigheter

Många principiella frågor om immateriellt kulturarv och belysande fallstudier finns i antologin Music and Cultural Rights (red Andrew N Weintraub & Bell Yung, 2009). Det handlar både om processer när kulturarv identifieras och definieras, om vad lagstiftningar och överenskommelser skyddar … Läs mer

Publicerat i kulturarv, kulturteori | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar